Exemplu de clasă Service bazată pe Backendless pentru Android

Aplicațiile Android îmbunătățesc experiența mobilă pentru utilizatori. Descoperă programarea codului Android. Cere soluții pentru proiectul tău.
Avatar utilizator
specialist it
Mesaje: 206
Membru din: 28 Iun 2017, 16:39
6
Contact:

Exemplu de clasă Service bazată pe Backendless pentru Android

Mesaj de specialist it »

Salut,

Mai jos regăsiți un exemplu de clasă Service în Android care conține metode care vă pot ajuta să interacționați cu Backendless:

Cod: Selectaţi tot

package com.sch.selfiehistory.common.services;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.util.Log;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ListView;

import com.backendless.Backendless;
import com.backendless.BackendlessCollection;
import com.backendless.BackendlessUser;
import com.backendless.async.callback.AsyncCallback;
import com.backendless.exceptions.BackendlessFault;
import com.backendless.files.BackendlessFile;
import com.backendless.persistence.BackendlessDataQuery;
import com.backendless.persistence.QueryOptions;
import com.sch.selfiehistory.MainActivity;
import com.sch.selfiehistory.common.Constants;
import com.sch.selfiehistory.common.Session;
import com.sch.selfiehistory.common.models.Selfie;
import com.sch.selfiehistory.common.utils.Alert;
import com.sch.selfiehistory.common.utils.ProgressBarHandler;
import com.sch.selfiehistory.modules.timeline.SelfiesAdapter;
import com.sch.selfiehistory.ui.search_users.UsersCustomList;
import com.squareup.picasso.Picasso;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * Created by CIPRIAN on 11/13/2016.
 */

public class Services {
  public static void getAvatar(final Context context, final BackendlessUser user, final ImageView imageView, final int blankAvatar) {
    String whereClause = "ownerId = '" + user.getUserId() + "'";
    BackendlessDataQuery dataQuery = new BackendlessDataQuery();
    QueryOptions queryOptions = new QueryOptions();
    queryOptions.addSortByOption("created DESC");
    dataQuery.setQueryOptions(queryOptions);
    dataQuery.setWhereClause(whereClause);

    Backendless.Data.of(Selfie.class).find(dataQuery, new AsyncCallback<BackendlessCollection<Selfie>>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessCollection<Selfie> selfies) {
      if (selfies.getCurrentPage().size() > 0) {
        Selfie selfie = selfies.getCurrentPage().get(0);
        Picasso.with(context).load(selfie.getSelfieURL()).into(imageView);
      } else {
        Picasso.with(context).load(blankAvatar).into(imageView);
      }
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void getLastSelfieUpdateAvatar(final Context context, final BackendlessUser user, final ImageView imageView, final int blankAvatar) {
  String whereClause = "ownerId = '" + user.getUserId() + "'";
  BackendlessDataQuery dataQuery = new BackendlessDataQuery();
  QueryOptions queryOptions = new QueryOptions();
  queryOptions.addSortByOption("created DESC");
  dataQuery.setQueryOptions(queryOptions);
  dataQuery.setWhereClause(whereClause);

  Backendless.Data.of(Selfie.class).find(dataQuery, new AsyncCallback<BackendlessCollection<Selfie>>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessCollection<Selfie> selfies) {
      if (selfies.getCurrentPage().size() > 0) {
        Selfie selfie = selfies.getCurrentPage().get(0);
        Picasso.with(context).load(selfie.getSelfieURL()).into(imageView);

        if (!user.getProperty("avatarURL").equals(selfie.getSelfieURL())) {
          user.setProperty("avatarURL", selfie.getSelfieURL());
          Backendless.UserService.update(user, new AsyncCallback<BackendlessUser>() {
            @Override
            public void handleResponse(BackendlessUser response) {
              Log.v("Avatar", "Avatar updated !");
            }

            @Override
            public void handleFault(BackendlessFault fault) {
              Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
            }
          });
        }

      } else {
        Picasso.with(context).load(blankAvatar).into(imageView);
      }
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void getSelfies(final Context context, final BackendlessUser user, final SelfiesAdapter adapter, final List<Selfie> selfieList) {
  String whereClause = "ownerId = '" + user.getUserId() + "'";

  BackendlessDataQuery dataQuery = new BackendlessDataQuery();
  QueryOptions queryOptions = new QueryOptions();
  //queryOptions.setPageSize(25);
  //queryOptions.setOffset(50);
  queryOptions.addSortByOption("created DESC");
  dataQuery.setQueryOptions(queryOptions);
  dataQuery.setWhereClause(whereClause);

  Backendless.Data.of(Selfie.class).find(dataQuery, new AsyncCallback<BackendlessCollection<Selfie>>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessCollection<Selfie> selfies) {
      List<Selfie> firstpage = selfies.getCurrentPage();
      Iterator<Selfie> iterator = firstpage.iterator();

      while (iterator.hasNext()) {
        Selfie selfie = iterator.next();
        selfieList.add(selfie);
      }

      adapter.notifyDataSetChanged();
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void logIn(final Context context, final BackendlessUser user, final Class goTo) {
  Backendless.UserService.login(user.getEmail(), user.getPassword(), new AsyncCallback<BackendlessUser>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessUser user) {
      Session.get().setUser(user);
      Intent intent = new Intent(context, goTo);
      context.startActivity(intent);
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  }, true);
}

public static void logOut(final Context context, final Class goTo) {
  Backendless.UserService.logout(new AsyncCallback<Void>() {
    @Override
    public void handleResponse(Void response) {
      Intent intent = new Intent(context, goTo);
      context.startActivity(intent);
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void logUser(final Context context, String userId, final Class goTo) {
  Backendless.UserService.findById(userId, new AsyncCallback<BackendlessUser>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessUser user) {
      if (user != null) {
        Backendless.UserService.setCurrentUser(user);
        Session.get().setUser(user);
        Intent intent = new Intent(context, goTo);
        context.startActivity(intent);
      }
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void photoUpload(final Context context, final Bitmap bitmap, final String selfieName, final BackendlessUser user) {
  Backendless.Files.Android.upload(bitmap, Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, selfieName, Constants.BACKENDLESS_SELFIES_PATH, new AsyncCallback<BackendlessFile>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessFile response) {
      final HashMap selfie = new HashMap();
      selfie.put("selfieName", selfieName);
      selfie.put("selfieOwnerName", user.getProperty("name"));
      selfie.put("selfieURL", response.getFileURL());

      Services.saveSelfie(context, selfie);
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void register(final Context context, final BackendlessUser user, Class goTo) {
  Backendless.UserService.register(user, new AsyncCallback<BackendlessUser>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessUser response) {
      Alert.showMessage(context, "Registration " + response.getEmail() + " successfully registered");
      Intent intent = new Intent(context, MainActivity.class);
      context.startActivity(intent);
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void saveSelfie(final Context context, final HashMap selfie) {
  Backendless.Persistence.of("Selfie").save(selfie, new AsyncCallback<Map>() {
    @Override
    public void handleResponse(Map response) {
      Alert.showMessage(context, "Selfie posted: " + selfie.get("selfieName"));
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}

public static void searchUsers(final Context context, final Activity activity, final ListView listView, final String search, final ProgressBarHandler progressBarHandler) {
  final ArrayList<String> userNames = new ArrayList<String>();

  progressBarHandler.show();

  String whereClause = "name LIKE '%" + search + "%'";
  BackendlessDataQuery dataQuery = new BackendlessDataQuery();
  QueryOptions queryOptions = new QueryOptions();
  queryOptions.addSortByOption("created DESC");
  dataQuery.setQueryOptions(queryOptions);
  dataQuery.setWhereClause(whereClause);

  Backendless.Data.of(BackendlessUser.class).find(dataQuery, new AsyncCallback<BackendlessCollection<BackendlessUser>>() {
    @Override
    public void handleResponse(BackendlessCollection<BackendlessUser> response) {
      ArrayList<BackendlessUser> firstpage = (ArrayList<BackendlessUser>) response.getCurrentPage();
      Iterator<BackendlessUser> iterator = firstpage.iterator();

      while (iterator.hasNext()) {
        BackendlessUser user = iterator.next();
        userNames.add(user.getProperty("name").toString());
      }

      UsersCustomList adapter = new UsersCustomList(activity, userNames, firstpage);
      listView.setAdapter(adapter);

      Session.get().setSearchUsers(firstpage);

      progressBarHandler.hide();
    }

    @Override
    public void handleFault(BackendlessFault fault) {
      Alert.showMessage(context, "Error: " + fault.getMessage());
    }
  });
}
}
Pentru întrebări, vă stăm la dispoziție.

Autor thread: stefanciprian, Echipa Specialişti IT

Mulțumesc
Moderator și Specialist IT
Scrie răspuns